+381 (0) 11 311 81 26 | +381 (0) 64 820 000 1- Viber, WhatsApp

Opšte odredbe i uslovi rentiranja vozila

Vozilo mogu iznajmiti osobe starije od 23 godine koje poseduju vozačku dozvolu najmanje 2. godine.

Iznajmljeno vozilo ne sme biti upotrebljavano:

 • pod uticajem alkohola, sredstava za umirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lekova;
 • u protivzakonite svrhe (npr. krivična dela, carinski i devizni prekršaji…);
 • za plaćeni prevoz putnika ili robe;
 • za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke;
 • za pogon ili vuču drugih vozila, prikolica ili bilo kog predmeta;
 • kada nije u voznom stanju;
 • za obuku vozača.

Korisnik usluga je obavezan:

 • da iznajmljeno vozlio ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene težine;
 • da iznajmljenim vozilom ne prelazi granicu Republike Srbije bez naše dozvole
 • da snosi troškove utrošenog goriva;
 • da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Friendly rent a car-a 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila;
 • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem nas obavesti;
 • da, ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen, plati nam iznos troškova za 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila;
 • da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;
 • da iznajmljeno vozilo vrati u dogovorenom roku ili ranije na naš zahtev;
 • da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu;
 • da plati sve iznose novčanih kazni izrečenih protiv njega u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane njegovom ličnom krivicom (kršenje saobraćajnih propisa);
 • da u slučaju nezgode štiti naše interese i njegovog osiguravajućeg društva time:
  • što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode;
  • što neće napustiti oštećeno vozilo dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao;
  • što će o šteti, čak i kada je neznatna, odmah najbržim putem nas obavestiti;
  • što će u slučaju većeg oštećenja na vozilu ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kada je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne milicije radi izvršenja službenog uviđaja;
  • što će nam podneti pismeni izveštaj o nezgodi.

Osiguranje

Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila, korisnik usluga je u skladu sa zakonskim propisima i pravilima osiguranja osiguran za zakonsku odgovornost po štetama prema trećim licima, a vozilo je osigurano za slučaj požara i krađe. Osiguranje od krađe vozila ne važi u slučaju da je korisnik izgubio saobraćajnu dozvolu vozila ili ključ. U slučaju sudara, korisnik učestvuje u saniranju nastale štete sa 10% ukoliko saobraćajna policija pri uviđaju utvrdi njegovu krivicu.

Korisnik je odgovran za štete učinjene na vozilu za vreme njegovog korišćenja, kao i za štetu koja nastane zbog nekorišćenja (stanja oštećenog vozila za vreme trajanja popravke ukoliko je oštećenja vozila došlo krivicom korisnika). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) vozila utvđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku. Prilikom zaključivanja ugovora o najmu, korisnik se može osigurati protiv navedenih šteta plaćanjem dnevne premije osiguranja naznačene u važećem cenovniku.

Bez obzira na eventualno otkupljenu vrednost štete, korisnik usluga je odgovoran:

 • za štetu učinjenu na vozilu koju je načinio pod uticajem alkohola ili droga;
 • ako je šteta prouzrokovana namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji;
 • ako u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu.

Ukoliko se korisnik usluga ogreši o bilo koju odredbu ili uslov, obavezan je da nam nadoknadi svu eventualnu štetu koja bi iz toga proizašla, a čiji će obim utvrditi naša rent a car agencija.